Dzisiaj jest

czwartek,
20 lipca 2017

(201. dzień roku)

Wyszukiwanie

Statystyki

stat4u

Rada Duszpasterska

 

„W każdej parafii powinna być Rada Duszpasterska. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności duszpasterskiej. Rada Duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego."     (Kan 536)

 

STATUT PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ

Powoływanie Rady

1.    Celem Parafialnej Rady Duszpasterskiej jest wspomaganie proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu działalności duszpasterskiej w parafii.

2.    Członków Rady dobiera sobie proboszcz. Czyni to według własnego rozeznania i po zasięgnięciu opinii swoich współpracowników, w ten sposób, aby w skład Rady wchodzili przedstawiciele parafialnych zespołów duszpasterskich.

3.    Rada liczy zwyczajnie 4-10 osób.

4.    Przynależność do Rady jest funkcją honorową i z racji jej pełnienia nie należy się żadne wynagrodzenie.


Sposób działania Rady

1.    Do zakresu działania Parafialnej Rady Duszpasterskiej należą wyłącznie sprawy dotyczące sposobu duszpasterzowania w parafii.

2.    Zebrania zwołuje i  Radzie przewodniczy proboszcz.

3.    Rada posiada jedynie głos doradczy (Kan 538 §2), z którego proboszcz powinien w należyty sposób korzystać.

4.    Członkowie Rady, w trosce o większą chwałę Bożą i duchowe dobro całej wspólnoty parafialnej, powinni wszechstronnie wspierać proboszcza zwłaszcza w sprawach dotyczących: urządzania uroczystości i nabożeństw parafialnych; działalności liturgicznej służby ołtarza, zespołów śpiewaczych oraz innych grup nieformalnych istniejących w parafii; organizowania rekolekcji, dni skupienia oraz przeprowadzania wszelkich akcji duszpasterskich podejmowanych przez proboszcza.

5.    Członkowie Rady składają na ręce proboszcza następujące przyrzeczenie:
„Ja NN, powołany na członka Parafialnej Rady Duszpasterskiej , przyrzekam wobec Boga, że powierzoną mi funkcję będę wykonywał według najlepszej swej woli, zgodnie z moim sumieniem i z przepisami prawa kościelnego.
W szczególności przyrzekam, że w miarę swych sił i z poczuciem odpowiedzialności będę wspomagał Proboszcza w działalności pasterskiej mając na względzie tylko chwałę Bożą i dobro Kościoła. Tak mi dopomóż Bóg! Amen.

 

 

Nasza parafia

¦więta

Czwartek, XV Tydzień zwykły Rok A, I Wspomnienie bł

Liturgia słowa

Czytania:

  • Ewangelia: